COINS Steering Committee meeting 2013-04-23

Kjære styremedlemmer,

finse-utsiktdere inviteres herved til styremøte i COINS. Styret er konsortiets øverste organ, og har ansvar for viktige strategiske beslutninger og disponering av ressurser, omdisponering av budsjettmidler, endringer av konsortieavtalen, aksept av nye konsortiedeltakere og eventuelle problemer knyttet til oppsigelse av konsortieavtalen.

Forslag til agenda:

 1. Velkommen
 2. Agenda
 3. Opptak av nye medlemmer
  1. UiA
  2. UiS
 4. Forventninger, avgrensning
 5. Andres visdom
  1. Innspill fra COINS rådet
  2. Erfaringer fra andre forskerskoler
  3. Involvering av FRISC rådet
 6. Arbeidsplan 2013
  1. Samarbeid med SWITS
  2. Stipendiatseminar, innslag på NISK 18/11-20/11
  3. Rekruttering fra utlandet
  4. Metochi sommerskole 2014
  5. Webside
  6. Rapport til Forskningsrådet 1/10-2013
 7. Ymist

SC meeting minutes 2013-04-23

This entry was posted in Steering Committee. Bookmark the permalink.