COINS Steering Committee meeting 2013-08-15

video-conference-webcamKjære styremedlemmer,

dere inviteres herved til møte i COINS Steering Committee. Styret er konsortiets øverste organ, og har ansvar for viktige strategiske beslutninger og disponering av ressurser, omdisponering av budsjettmidler mm.

Forslag til agenda:

 1. Agenda
 2. Referat fra epost-møte i juni 2013-06-19 (vedlagt)
 3. Status
  1. Oppgaver fra forrige møter
  2. Opptak av studenter
  3. coinsrs.no
 4. Arbeidsplan 2013/2014
  1. Stipendiatseminar ifbm. NISK 18/11-20/11
   Status: Chunming Rong
  2. Aktivitetsmeny
  3. Felles emnebeskrivelser
  4. Metochi sommerskole 2014
   Utarbeidet forslag: Vladimir Oleshchuk
 5. Budsjett
 6. Rapport til Forskningsrådet 1/10-2013
 7. Ymist
This entry was posted in Steering Committee. Bookmark the permalink.